1.1. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių prekių:

1.1.1. kokybiškų parfumerijos, kosmetikos, tualetinių preparatų;

1.1.2. kokybiškų optikos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisų ir aparatų;

1.1.3. kokybiškų Prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų Prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios Prekių dalys, prarasta ar sugadinta pakuotė, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);

1.1.4. kitų Prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

1.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas tas Prekes, kurios nėra nurodytos Taisyklių 1.1. punkte, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo–pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių Prekių atžvilgiu. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie Prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi:

1.2.1. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą Pardavėjo elektroninio pašto adresu info@monameda.lt pateikdamas laisvos formos pasirašytą prašymą, kuriame išdėstytas Pirkėjo sprendimas atsisakyti sutarties; ir

1.2.2. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, kaip tai numatyta Taisyklių 1.2.1. punkte, perduoti Pardavėjui Prekes kartu su Prekių įsigijimo dokumentu (mokėjimo pavedimo kopija ir/arba PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais (pavyzdžiui, garantinės priežiūros knygele), jei taikoma, šių Taisyklių 1.6. punkte numatytu būdu. 

1.3. Pirkėjams yra suteikiama garantija pagal įstatymą. Jeigu Prekei yra suteikta gamintojo (komercinė) garantija, visa rašytinė informacija apie jos sąlygas pridedama prie Prekės.

1.4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos Prekės privalo būti tinkamos vėl parduoti – neatidarytos, nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant Prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus Prekės priklausinius. Jeigu Prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

1.5. Šių Taisyklių 1.2. punkte numatyta teise grąžinti kokybišką prekę gali pasinaudoti tik tas Pirkėjas, kuris pagal teisės aktus yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

1.6. Netinkamos kokybės Prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.7. Prekių grąžinimo sąlygos su Pirkėju derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@monameda.lt arba telefonu 8 620 44443

1.8. Prekių grąžinimo atvejais už Prekes sumokėtus pinigus Pardavėjas grąžina Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už Prekes banko sąskaitą, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria dėl kitokio kompensavimo būdo, kuris yra priimtinas Pirkėjui.