Pranesimas del CareLink 2024 04 02

Sveiki,

siekdami užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, atliekame kelis svarbius „CareLink™ Personal“ atnaujinimus, kuriais padidinsime sistemos patikimumą ir sumažinsime paslaugų teikimo sutrikimų poveikį. Deja, kol atliksime šiuos pakeitimus, „CareLink™ Personal“ bus nepasiekiama apie 6 valandas. Toliau pateikiame išsamią informaciją, įskaitant informaciją apie poveikį ir veiksmus, kurių gali tekti imtis atnaujinimo laikotarpiu.


SUPLANUOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

2024 m. balandžio 6 d.

17.00 val.* Centrinės Europos vasaros laiku

„CareLink™ Personal” ir susijusios paslaugos (programos mobiliesiems įrenginiams ir priežiūros partnerio ryšys) neveiks maždaug 6 valandas.
Numatoma, kade paslaugos bus atnaujintos 23.00 val. Centrinės Europos vasaros laiku.
Toliau pateikiame informaciją apie poveikį ir veiksmus.

Kokio poveikio galiu tikėtis?

Šios techninės priežiūros metu bus matomas techninės priežiūros ekranas interneto svetainėje carelink.minimed.eu.

  • carelink.minimed.eu neveiks.

  • Jūs negalėsite kurti „CareLink™ Personal“ paskyrų (paciento ar priežiūros partnerio), prisijungti ir teikti ataskaitų ar rankiniu būdu įkelti savo prietaiso.

  • Programų mobiliesiems įrenginiams naudotojai1 tuo metu liks prisijungę, bet duomenys nebus automatiškai įkeliami į „CareLink™ Personal“ („CareLink Sync“), kol nesibaigs techninė priežiūra.

  • CGM duomenys nebus teikiami „InPen™“ programos naudotojams, kurie yra susieti su jų „CareLink™ Personal“ paskyra.

  • Tuo metu negalėsite prisijungti prie paslaugų, kurioms reikalingi jūsų „CareLink™ Personal“ prisijungimo duomenys (įskaitant ir pakartotinį prisijungimą techninės priežiūros laikotarpiu)2.

Poveikis priežiūros partnerių įspėjimams ir (arba) pranešimams („CareLink™ Connect“)

  • Priežiūros partneriai negaus duomenų (pvz., jutiklio gliukozės verčių) ar kitų pranešimų per raginamuosius pranešimus ar SMS (tekstinius pranešimus) arba nepasieks „CareLink™ Connect“ kortelės, esančios „CareLink™ Personal“.

  • Jūs negalėsite sekti naujų paskyrų.

Jūs gausite mobiliosios programos įspėjimus, kad jūsų „CareLink™“ ryšys nutrūko. Tai tikėtinas poveikis. Atlikus techninę priežiūrą bus atnaujintas įprastas veikimas. Patvirtinkite, kad esate prisijungę prie „CareLink™ Personal“, nueidami į pagrindinį mobiliosios programos meniu ir pažymėdami parinktį „Sync to CareLink“ ir, jei reikia, vėl prisijunkite. Tuomet duomenys toliau bus įkeliami į „CareLink™ Personal“.

Dėkojame už kantrybę, kol atliksime šį svarbų atnaujinimą. Jei reikia papildomos pagalbos, kreipkitės į vietinę „Medtronic“ pagalbos liniją.

Nuoširdžiai

„Medtronic“ diabeto komanda

  1. „MiniMed Mobile“, „CareLink™ Connect“, „Guardian™“ ir „Simplera™“ mobiliosios programos
  2. Taip pat papildomos paslaugos naudojant „CareLink™“ prisijungimo duomenis (įskaitant „WeCare“ ir (arba) „Penny“ mobiliąsias programas)
Pastaba: kai kurie paminėti produktai, mobiliosios programos ir paslaugos jūsų regione gali būti nepasiekiami.

EMEA-SOF-2400001© 2024 Medtronic. Visos teisės saugomos. Trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra įmonės „Medtronic“ prekių ženklai.